I N Z Y N I E R B U D O W Y . P L

Proszę czekać... Trwa ładowanie strony

Anuluj ładowanie

Przeglądy budowlane - InzynierBudowy.pl

Przeglądy okresowe budynków w zakresie konstrukcyjno-budowlanym

Zależność pomiędzy regularnymi przeglądami budynków a ich zachowaniem, bezpieczeństwem oraz funkcjonalnością jest kluczowym elementem utrzymania optymalnego stanu technicznego obiektów budowlanych. Okresowe kontrole budowlane, zwane potocznie przeglądami budowlanymi, jak i przeglądami technicznymi, odgrywają istotną rolę w dbałości o bezpieczeństwo oraz zgodność z obowiązującym prawem budowlanym.

Co to są przeglądy budowlane ?

Przeglądy budowlane to kompleksowe badania struktury, instalacji oraz wszelkich elementów składowych budynków, mające na celu ocenę ich stanu technicznego. Przeglądy te pozwalają identyfikować ewentualne zagrożenia, ustalać konieczność napraw i modernizacji, a także dostosowywać obiekty do obowiązujących norm i przepisów.

Częstotliwość przeglądów budowlanych ?

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, regularne przeglądy techniczne są obligatoryjne, mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz utrzymanie budynków w należytym stanie. Okresowość przeglądów zależy od rodzaju budynku, jego przeznaczenia oraz lokalnych warunków.

Warunki prawne a przeglądy budowlane

Zachowanie zgodności z obowiązującym prawem budowlanym jest kluczowe dla właściwego funkcjonowania obiektów budowlanych. W ramach przeglądów budowlanych i technicznych uwzględniamy wszystkie aktualne przepisy oraz normy, aby spełnić wszelkie wymogi stawiane przez organy nadzoru budowlanego. W Polsce przeglądy budowlane są regulowane przede wszystkim przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 632). Prawo to określa zasady i warunki związane z procesem budowlanym, a także wymaga przeprowadzania określonych przeglądów budowlanych.

Kluczowe aspekty związane z przeglądami budowlanymi w Polsce:

Prawo budowlane nakłada obowiązek przeprowadzania przeglądów budowlanych, zarówno dla nowo powstałych budynków, jak i dla istniejących obiektów. Przeglądy mają na celu sprawdzenie zgodności z projektem, normami oraz warunkami technicznymi.

Częstotliwość przeglądów budowlanych zależy od rodzaju budynku i jego przeznaczenia. Dla przykładu, budynki mieszkalne podlegają przeglądom co 10 lat, natomiast obiekty użyteczności publicznej (takie jak szpitale czy szkoły) co 5 lat.

Osoby przeprowadzające przeglądy budowlane muszą posiadać odpowiednie uprawnienia, które określa się w odrębnych przepisach, m.in. w ustawie o samorządzie zawodowym inżynierów i architektów.

Istotnym elementem prowadzenia przeglądów budowlanych jest utrzymanie książki obiektu. Jest to dokumentacja obejmująca m.in. projekty, protokoły odbiorów, a także wyniki przeglądów.

 Przeglądy budowlane w niektórych przypadkach powinny być zgłaszane do organów nadzoru budowlanego odpowiednio wcześniej, zgodnie z wymogami ustawowymi.

Prawo budowlane przewiduje odpowiedzialność prawną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przeglądów, zarówno w kontekście sankcji administracyjnych, jak i odpowiedzialności cywilnej.

Przeglądy budowlane muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi normami technicznymi. W Polsce normy te są opracowywane przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN).

Warto zawsze sprawdzać aktualne przepisy i normy, ponieważ mogą one ulegać zmianom. Organizacje branżowe oraz instytucje odpowiedzialne za nadzór budowlany również mogą wydawać dodatkowe wytyczne i zalecenia dotyczące przeglądów budowlanych.

Zakres naszych usług:

Z przyjemnością przedstawiamy naszą ofertę dotyczącą przeglądów okresowych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym. Nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu obowiązkowych kontroli okresowych, obejmujących przeglądy budowlane, zarówno dla właścicieli, jak i zarządców różnorodnych obiektów budowlanych.

Realizujemy przeglądy roczne, dwukrotne w skali roku, a także przeglądy pięcioletnie. Dzięki temu elastycznemu podejściu dostosowujemy się do specyfiki danego obiektu i jego użytkowników.

Oferujemy możliwość założenia książki danego obiektu, w której szczegółowo rejestrujemy wykonane przeglądy i ich wyniki. Książka stanowi kompleksową dokumentację, ułatwiającą śledzenie historii kontroli technicznych.

Nasza firma zatrudnia specjalistów posiadających wszystkie niezbędne uprawnienia do przeprowadzania okresowych kontroli budowlanych. Nasi pracownicy posiadają pełne uprawnienia do przeglądów realizowanych w skali półrocznej, rocznej i pięcioletniej.

Dzięki naszym wysoko wykwalifikowanym pracownikom, możecie Państwo mieć pełną pewność co do przeprowadzenia kompleksowych przeglądów zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, gotowi do natychmiastowego podjęcia działań w zakresie przeglądów okresowych. Nasza firma angażuje się w kompleksową opiekę nad obiektami budowlanymi, dbając o ich bezpieczeństwo i trwałość.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Działamy profesjonalnie, rzetelnie i zawsze z myślą o Państwa spokoju oraz zgodności z obowiązującymi przepisami. Jeśli mają Państwo pytania lub chcielibyście uzyskać więcej informacji, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Wierzymy, że nasza oferta dotycząca okresowych przeglądów budowlanych i technicznych odpowie na Państwa potrzeby, dbając o długotrwałą i bezpieczną eksploatację Państwa nieruchomości.