W serwisie Inżynier Budowy oraz na stronach zależnych są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszych serwisów. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Jesteś tutaj: Home » Wydarzenia » Polimex-Mostostal realizuje uzgodnienia z Wierzycielami

Polimex-Mostostal realizuje uzgodnienia z Wierzycielami

11 października 2013 r. Polimex-Mostostal podpisał z Wierzycielami Porozumienie określające warunki drugiego etapu restrukturyzacji finansowej spółki. Uzgodniono niezbędne do wprowadzenia zmiany do umowy obsługi zadłużenia finansowego.

 

Polimex-Mostostal

Polimex-Mostostal

Zarząd uzgodnił z Wierzycielami plan koniecznych działań, mających na celu odzyskanie przez spółkę stabilnej sytuacji finansowej, pozwalającej na niezakłócone prowadzenie działalności oraz obsługę zadłużenia wobec Wierzycieli – informuje Robert Bednarski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Polimex-Mostostal SA.

 

Zwołanie przez zarząd na 12 listopada 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest ważnym elementem realizacji planu uzgodnionego z Wierzycielami – dodaje Robert Bednarski.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) w szczególności ma na celu podwyższenie kapitału zakładowego i umożliwienie konwersji wierzytelności na kapitał zakładowy spółki. Pod warunkiem uzyskania zgody Akcjonariuszy, spółka wyemituje:

 

  • nie więcej niż 133.393.702 szt. akcji serii P, które będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w ramach ofert skierowanych przez zarząd spółki do wybranych Wierzycieli spółki, w szczególności Wierzycieli będących stronami zawartej ze spółką umowy w grudniu 2012 roku w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego. Cena emisyjna akcji serii P zostanie ustalona przez zarząd spółki w oparciu o zgłaszane do konwersji kwoty wierzytelności,

 

  • nie więcej niż 812.500.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii 1, uprawniających do objęcia akcji serii Q, emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Uprawnionymi do objęcia warrantów serii 1 będą Wierzyciele spółki, którzy wyrażą gotowość skonwertowania wierzytelności, w szczególności wierzyciele, którzy zawarli ze spółką w grudniu 2012 roku umowę w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego. Cena emisyjna akcji serii Q, obejmowanych w wykonaniu praw z warrantów serii 1 wynosi 25 gr.

 

W ramach Porozumienia z Wierzycielami konwersja wierzytelności na kapitał jest przewidywana w następujących kwotach i terminach:

  • ok. 20 mln zł do 30 listopada 2013 r.
  • ok. 30 mln zł (narastająco, uwzględniając wcześniejszą konwersję) do 31 grudnia 2013 r.
  • ok. 100 mln zł (narastająco, uwzględniając wcześniejsze konwersje) do 28 lutego 2014 r.

Propozycja uchwał kierowanych przez Zarząd do Akcjonariuszy stworzy, w zależności od rynkowej ceny akcji, możliwość konwersji wyższych kwot wierzytelności niż te, określone jako minimalne w Porozumieniu z Wierzycielami.

 

Ponadto, dla pozyskania dodatkowych środków finansowych,  spółka, w przypadku uzyskania zgody Akcjonariuszy, wyemituje  nie więcej niż 187.500.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii 2, uprawniających do objęcia akcji serii R, emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Uprawnionymi do objęcia warrantów serii 2 będą podmioty zainteresowane dokapitalizowaniem spółki, wybrane przez zarząd i zatwierdzone przez radę nadzorczą. Cena emisyjna akcji serii R obejmowanych w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii 2 wynosi 20 gr.

 

-Zakładamy, że ceny po których będą obejmowane akcje zastaną uzgodnione z Akcjonariuszami i będą nie niższe od obecnych cen rynkowych – dodaje Wiceprezes Bednarski.

 

-Chcemy osiągnąć konwersję długu na kapitał na poziomie co najmniej 150 mln zł, oraz pozyskać nowe środki w kwocie ok. 30 mln zł – uzupełnia Robert Bednarski.

 

Oprócz warrantów, które będą mogły być wyemitowane na podstawie decyzji NWZ,  w posiadaniu warrantów subskrypcyjnych upoważniających do objęcia ok. 209 mln akcji spółki serii O po cenie średniej z 40 ostatnich notowań, jest Agencja Rozwoju Przemysłu.  Warranty te były emitowane na podstawie uchwały NWZ, które odbyło w dniu 15 października 2012 r. Na podstawie jego uchwał ARP jest uprawniona dodatkowo do otrzymania waranów upoważniających do objęcia akcji serii O, w liczbie ok. 47,6 mln. szt. Dodatkowa pula warrantów będzie mogła zostać objęta przez ARP w przypadku realizacji emisji akcji na podstawie uchwał NWZ zwołanego na 12 listopada br.

 

Zarząd spółki zwrócił się również do NWZ o uchylenie uchwały nr 5 NWZ z dnia 15 października 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z zachowaniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii N2, oferowanych po cenie wynoszącej 52 grosze.

Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody przez NWZ, sfinalizowana zostanie przez zarząd transakcja sprzedaży przez spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jaką jest Zakład Konstrukcji Stalowych w Rudniku nad Sanem.

VN:F [1.9.22_1171]
Twoja ocena: 0.0/5 (0 ocen)

Zostaw komentarz

You must be logged in to post a comment.

Copyright © 2011 - 2020 by InznierBudowy.pl

Scroll to top